LẠNH

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     

 Lạnh – không phải cái lạnh
của bầu khí quyển mang
lại. Lạnh – không phải cái
lạnh của cuộc khủng hoảng
tài chính mang lại. Lạnh –
không phải cái lạnh của
các cửa hàng, cửa hiệu
trống rỗng vì không có
người mua. Lạnh – không phải
cái lạnh của một cơ
thể không đầy đủ áo
quần. Lạnh – không phải cái
lạnh của một cái dạ dày
đang bị trống rỗng. Lạnh –
không phải cái lạnh của
một căn nhà không đầy
đủ tiện nghi. Lạnh – không
phải cái lạnh của một
căn nhà vô chủ. Lạnh –
cái lạnh của Tình Người
(tình bạn, tình hàng xóm,
tình yêu, tình đồng nghiệp,
tình mẫu tử, tình gia
tộc...) đang ngày bị thui
chột – cái lạnh này còn
lạnh gấp ngàn vạn lần
những tảng hàn băng của
miền Bắc cực. Lạnh – Tình
Người – Sẽ hủy diệt toàn
nhân loại.

27.12.08

 

 

 

Last modified on 07/04/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC