KHỦNG HOẢNG

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     

 


Đời có muôn vạn sự khủng hoảng
khủng hoảng dễ nhận ra nhất là
khủng hoảng chính trị, khủng hoảng văn
hóa, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng
tôn giáo, khủng hoảng môi trường, khủng
hoảng ngôn ngữ, khủng hoảng thiếu, khủng
hoảng thừa, khủng hoảng về cung, khủng
hoảng về cầu… và gần đây nhất
có một cụm từ khiến cho hơn
6 tỉ dân trên thế giới phải
canh cánh lo âu: khủng hoảng kinh
tế! vậy nhưng có một chấm nhỏ
trên trái địa cầu phía bên kia
Thái bình dương cuộc khủng hoảng kinh
tế dường như không làm cho người
dân nước này hoảng sợ mà điều
hoảng sợ hơn cả lại là sự khủng
hoảng về nhân cách và đạo đức
nhưng nhân cách và đạo đức với
người dân xứ sở này vốn chỉ
là trò phù phiếm, bởi người ta
có thể dùng tiền bạc để mua
bán nó một cách dễ dàng, vì
vậy cuộc khủng hoảng kinh tế toàn
cầu dường như sẽ là một cơ hội
hiếm có giúp cho mọi đối tượng
trong xã hội này có thêm cơ
hội để vượt qua cơn khủng hoảng.

05.04.2009

 

 

Last modified on 04/06/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC