KHÓ

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     

 


Không có tiền – khó!
Không có tình – khó!
Không có tài – khó!
Không có danh – khó!
Không có lợi – khó!
Không có nhà – khó!
Không có bạn – khó!
Không có xe – khó!
Không có việc – khó!
Không có vợ –  khó!
Không tương lai – khó!
những cái khó trên
tuy là khó nhưng
lại không khó vì
người ta có thể
mua được, tìm được,
kiến được, chờ được…
nhưng có một cái
khó không dễ mấy
ai dễ dàng vượt
qua được – cái khó
làm người –  quá khó.

02.08.2009

 

 

Last modified on 09/12/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC