HƯƠNG ĐẦU MÙA

Việt Hà

 

 
 

 Đầu xuân mưa gõ
nhịp trên cao tiếng
mưa rơi tí tách
như tiếng thì thào
của em rì rào
tiếng lộc biếc trồi
lên giữa ban mai
rạng rỡ thơm mênh
mang hương đất trời

02. 2008

 

 

 

Last modified on 02/17/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC