HÀ NỘI VÀO THU

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     
“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa ...”

câu hát năm xưa không còn là niềm
ao ước nữa Hà Nội vào thu năm
nay mưa ào ào như thác đổ mảnh

đất văn vật ngàn năm hiện đang đối
mặt với cảnh phập phù bếp lửa đèn
dầu nhà cửa phố phường trường sở bệnh
viện ao hồ công viên ... nước đều ngập

trắng biết đi làm đi học đi chợ
mua bán ăn ở... nơi đâu? 36 phố
phường của mảnh đất Thăng Long đâu đâu
cũng xùm xụp áo mưa quần xắn cao

rồi người-xe dập dềnh trong nước lũ
Hà Nội vào thu năm nay đã không
còn thi vị nữa cái rét chưa sang
nhưng nỗi ám ảnh đã tràn về Hà

Nội thu này sao nghe thấy tái tê
vắng đi những cơn mưa với người dân
Hà Thành đang là niềm ao ước Hà
Nội mùa thu ngược xuôi sóng-nước đến

bao giờ Hà Nội vắng những cơn mưa?

Mùa lũ Hà Nội 02.11.2008

 

 

Last modified on 04/15/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC