GIAO THỪA TRỜI ÂU

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     Giữa trời Âu đón
giao thừa lạnh lùng
tuyết trắng lạnh lùng
mưa rơi giờ phút
chuyển giao sao không
thấy hương trời đất?
chỉ thấy một trời
tuyết trắng … mưa … rơi …

15.01.2009

 
 

Last modified on 12/21/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC