ĐÓN XUÂN QUÊ

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     


Xuân đến…ừ xuân
đã đến rồi pháo
đã nổ giao thừa
đã đón giờ xuân
đến cũng vậy thôi
nhưng xuân về chẳng
lẽ ta không đón
ừ - ta đón xuân
nhưng để nhớ về
nơi ấy - quê tôi

16.01.2009

 

 

Last modified on 01/17/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC