ĐAU

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     

Đau – không phải nỗi đau thể xác
Đau – không phải nỗi đau tinh thần
Đau – không phải nỗi đau tâm linh
Đau – không phải nỗi đau tiền tài
Đau – khôg phải nỗi đau danh vọng
Đau – không phải nỗi đau cách xa
Đau - nỗi đau núi sông gắn liền
máu xương tiền nhân bao đời gìn
giữ nay bị đám cháu con mang
ra hả hê đổi trao mua danh
trục lợi. Đau - nỗi đau trên cả
mọi nỗi đau. Đau - nỗi đau vọng
ra từ tâm thức.

02.2009

 

 

Last modified on 03/23/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC