ĐÃ LÂU XUÂN KHÔNG VỀ

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     


                    

Đã lâu rồi ta không về quê
ăn Tết chẳng biết quê mình xuân
về giờ có khác gì không? từ
thủa người xưa cất bước theo chồng
 
hình như mùa xuân với ta chẳng
còn gì vội vã cũng phải thôi
khi người ấy và ta như người
xa lạ thì xuân sang có gì

đâu để rạo rực đất trời mấy
chục năm rồi kiếp tha hương xuân
đến ta - vẫn vậy thôi không đào
không mai, không pháo, không hoa ta –

vẫn là ta một kẻ tha hương
đã lâu không về quê ăn Tết
xuân quê mình năm nay chìm trong
rá rét có lẽ mùa xuân cũng

hiểu được lòng người nên mới để
bên này giống bên ấy – quê tôi
xuân hai nơi đều chìm trong rá
rét đã lâu rồi ta không về

quê ăn Tết xuân bên nhà giờ
có khác gì không? từ thủa người
xưa cất bước theo chồng hình như
xuân trong ta đã không còn vội

vã xuân đến xuân đi xuân và
ta như hai người xa lạ đón
xuân này rồi cũng giống những xuân
xưa ta đã ngỡ mùa xuân đầy

ắp những ước mơ nhưng xuân với
ta nay chỉ còn là ký ức
đã mấy chục năm ta không về
quê ăn Tết xuân quê nhà giờ

có khác gì không?

xuân Mậu Tý 2008

 

 

Last modified on 03/14/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC