CẤM KHẨU

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     Cấm khẩu không phải là di chứng bệnh
lý thông thường của những người áp huyết
cao bị đột quỵ tới bán thân bất
toại mà cấm khẩu là một di căn
âm ỉ lan truyền trong cuộc sống chính
trị văn hoá xã hội và tinh thần
của những thế hệ người Việt - những người
nhờ căn bệnh cấm khẩu – căn bệnh "chết
lâm sàng" mà  có thể sống hết đời
nhưng cũng có người "luyện" để "chết lâm-
sàng" và cũng có không ít người tình
nguyện để được "chết lâm sàng". Nước Việt
Nam đang hiên ngang bước vào thể kỷ
21 từ những xác "chết lâm sàng" đó.

23.01.10

 
 

Last modified on 01/24/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC