CÁCH TÂN

Việt Hà

 

 
 

                                                                                                                         
mm

Thiên hạ
đua nhau
làm thơ
Cách Tân
Nguyên tắc:
không điệu
không vần
chỉ cần câu
chẳng cần
cú chỉ
cần ý
chẳng cần
tứ thơ
đang xuôi
tâm ý
sáng ngời
nhưng để 
Cách Tân
óanh cho
mày một
chú ... phẩy
bắt xuống
mâm dưới
cứ thế
ý nọ
phẩy ý
kia thiên
địa nhân
khóc nói
cười … tung
tăng một
trời thơ
Mới tôi
yêu thơ
cũng thử
gò mình
tâm tình
dăm ba
chữ kiểu
ngôn ngữ
Cách Tân
khốn nạn
được một
hai câu
đã thấy
ngồn ngộn
những vần
vậy là mình
vô duyên
vô lối
với nàng
thơ Mới
Cách Tân
thôi đành
đứng đợi
ngày trở
lại thơ
vần biết
đâu lúc
ấy có
vần mới
duyên?

 

                                                                        

 

Last modified on10/26/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC