BẠN THÂN

Việt Hà

 

 
 


 

 

Nàng bảo: anh có ba người bạn thân
lúc vận mạng nổi trôi gặp anh anh
đã giang tay trở che giúp họ vượt
qua cơn bỉ cực trong đời… còn một
kẻ anh quí như em, lúc còn chập
chững xứ lạ, quê người anh cũng đùm
bọc sớm hôm lo cho từng manh áo…
thế rồi những „người bạn“„người em“ anh
khi vận nổi trôi đã qua họ đã
bỏ anh đi không một lời từ giã
còn anh ngồi đó mỉm cười tự hào
một thời anh đã có tới ba người
bạn thân!

02-2007

 

 

 

Last modified on 08/23/2007 8:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME