Nguyễn Tuyết Trinh

TÔI LÀ KẺ ĐÃ QUEN VỚI GIẤC MƠ

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

Bởi vì tôi yêu anh tôi
là kẻ đã quen với giấc mơ hãy
để tình yêu đến hãy để
nỗi cô đơn đi thời gian cũ nát
nỗi buồn nặng nhọc giấc mơ
vẫn lang thang bởi vì tôi yêu anh
tôi tin vào tình yêu tuyệt
đối có một bầu trời khác
nơi đêm ban ân huệ cho ánh sáng
tình yêu cổ tích cựa quậy
tái sinh ân cần như đất trời vô
lượng nơi trái tim chúng ta
khôn ngoan níu giữ những giấc
mơ hiện hữu tôi là kẻ đã quen

với giấc mơ giấc mơ chở
trái tim tôi tới những vũ trụ đầy
ắp vô biên tình yêu lãng
du không bờ bến tình yêu phục sinh
cất lời ca hoan lạc cùng
những giấc mơ bất chợt thênh thang tôi
là kẻ đã quen với giấc
mơ để tin rằng sự vĩnh cữu của
tình yêu có lý do của nó ...

 

 

Last modified on 04/22/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC