Nguyễn Tuyết Trinh

THƠ ĐÃ SỐNG TRONG TÔI

 

 
 

 

                                                                               

 

mm

 

Gửi KI

Anh người thi sĩ của mùa Thu
luôn làm trái tim tôi đói khát
thèm thuồng tinh yêu … người đã cắt
rời cột ràng giữa mộng và  thực
giữa ngôn ngữ sống và chết nhà
thơ mỏi mệt mà thật hiền hậu
vắt hết máu đen ngậm ướt giấc
mơ mở toang miền im lặng mênh
mông đến hết đời khao khát khai
sinh truy tìm những mẩu thơ vô

hạn và giờ đây tôi biết có
những lời thơ đã sống trong tôi
đã đi qua và ở lại với
tôi vĩnh cửu ...

                                                                             

 

Last modified on 11/27/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC