THÀNH PHỐ NƯỚC

Nguyễn Tuyết Trinh

 

 
 

 

                                                 

                                 


mm

Jun Chen, 2008, oil on canvas, 101 x 101 cm

 

Kìa nước, ấy những dòng nước chảy
máu, khuấy đục bầu trời trong. Kìa

nước, tràn lan đất trời xanh xao,     
tràn trong linh hồn xám. Kìa nước,

những thác nước hỗn loạn bò tràn
mặt đất, bãi  bờ ... Nước gọi nước,

lạnh lùng, dòng nước thâm hiểm, xô
dạt ngập trùm thành phố đau thương,                                                                                                               
loang thẫm dòng người xơ xác. Kìa thành
phố trắng chết … và những con đường

phải ngủ, yếu run trong căn bệnh
của đất trời. Ngày chưa ngày, sao

không tuôn ánh sáng, nắng rảo trong
lối đi xanh, nắng trong lá xum

xuê cành. Tôi đuối hồn trong nước …                          
và khóc trong không khí trơ … Nghĩ

đến cái chết đã chưa nghĩ đến tôi …

 

 

Last modified on 01/25/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC