XUÂN TRỞ LẠI

Nguyễn Tuyết Trinh

 

 
 

 

                                                 

                                 


mm              

                   

Và một ngày mùa xuân trở lại
những mùa xuân không già sửa soạn

chiếc hôn thơ vào không gian phù
lãng mang ánh sáng muôn đời rọi

trên  lưng trái đất mừng xuân trở
lại trên trời xanh trên đồi mát

trên ngọn lá ngát mùi hương mừng
mùa xuân hội tụ mừng hồn xuân

vĩnh cửu trong dòng nước thời gian
rửng rưng ... xuân xưa và xuân nay

xuân sau và xuân trước tôi không
thể nói được mùa xuân nào đã

đến mùa xuân nào rồi đi những
mùa xuân xếp qua một bên còn

lại gì những mùa xuân đi mất ...
những mối tình đều chẳng trở về ...

mùa xuân du cư tình yêu đã
không thể chờ đợi  và một ngày

xuân vẫn còn trở lại một mùa
xuân không có tình hồn xuân đã

khác xưa …

 

 

Last modified on 02/05/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC