Nguyễn Tuyết Trinh

 

 
 


 

 

dưới bóng thời gian, những
tình yêu hồng lồng giấc
mơ vào đời sống, và
mơ dù nó là gì,

ở bên trong chúng ta
hết thảy, thầm dấu sở
hữu đủ loại tình yêu,
nhấp nhỏm không ngừng sinh

sôi huyền thoai. Thật vậy,
mỗi tình yêu đều có
điều gì đó mơ màng,
mơ màng một điều gì

đó, thấy chính mơ mộng
kéo tôi lại gần tình
yêu bằng sợi dây si
tình căng về vô tận.

Thế kỷ tàn, xin mơ
ngủ yên, đừng xô lệch,
để tôi bận bịu đặt
lên môi tình yêu những

lời vui thỏa, không phân
cách xa vời, để tôi
tiếp tục mơ, mơ nhỏ,
mơ lớn, mơ tới, mơ

lui, mơ muôn thuở chạy
quanh trong tình yêu vô
hạn, vô điều kiện của
niềm hoan lạc...

 

 

 

Last modified on 07/30/2007 2:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME