LẠI ĐÊM

Nguyễn Tuyết Trinh

 

 
 

 


Đêm hiện thân mọi cõi miền,
nghi hoặc, bất xác, phủ trong
im lặng bí ẩn đã được
xếp đặt thật là khó hiểu.
Đêm đong đưa, đen tối với
đôi mắt không mở, im bặt,
không khí vô hình góp phần
tăng cường bản sắc tự thân
hư vô của những giấc mơ
thóat thai từ đêm vô tận
lan tràn. Cũng trong đầu đêm
những lời nói không an phận,
phát huy, ứng dụng những tranh
cãi đối nghịch với ánh sáng,
thèm khát, tước đọat mặt trời
trắng tóat, âm mưu ,bôi xóa,
hòa tan, đen đủi những hòai
vọng triền miên, bình yên tâm
hồn...

 

 

 

Last modified on 03/21/2007 4:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME