HẠNH PHÚC


Nguyễn Tuyết Trinh


 
 
 

 

Hạnh phúc là một thứ mây có
sự diệu kỳ, huyền bí, phối hợp,
tiếp nối mọi đặc tính của tình
yêu. Hạnh phúc bềnh bồng trong không
gian,l ượn lờ như không khí vào
quá khứ, vào hiện tại, vào tương
lai, hiện ra và biến mất. Tôi
đã tìm thấy anh trong hạnh phúc
im lặng, sâu lắng, không cùng từ
ngày tóc xanh cho tới khi pha
sương muối. Hạnh phúc của anh cũng
là hạnh phúc của tôi, dù đi
tận nơi đâu chúng sẽ trở về
nơi chúng ta đang sống. Liệu tôi
có còn vô tận thời gian để
săn đuổi hạnh phúc...