BUỔI SÁNG NÀY

Nguyễn Tuyết Trinh

 

 
 

 

 

Tặng NNA

có những ngọn gió trẻ,mát rượi
thịt da đất trời, có làn mây
nhẹ hốt bơi trong ánh sáng chảy
từ rạng đông, có miệng hoa cười
với mắt lá khêu gợi trái tim
say, có con chim uốn cổ, hà
hơi chút âm nhạc để vui vào
hạnh phúc còn ẩn mặt, để mọi
thứ đều gần, mọi thứ đều thật
ướm chồi hy vọng, bừng nở hoa
trái tình yêu, trổ bằng ngôn từ
tinh vi, chính xác và tròn trịa.
Buổi sáng nầy, phì nhiêu sắc màu,
hồng hào, xao động, khơi nguồn dự
cảm lương thiện, tinh tuyền, tặng phẩm
đằm thắm, thẫm xanh của cảm giác
vô tận, vô biên…

 

 

 

Last modified on 04/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME