Nguyễn Tuyết Trinh

BÌNH MINH

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

bình minh đã mở mắt
trên những chiếc lá trở
mình lao xao ánh sáng
thoả mãn phơi trần lật
đổ vũ trụ trong bóng
tối, mặt trời đỏ dần,
nhiệt tình nhắc nhở ngày
có đó, tỉnh táo, sáng
rỡ,dịu dàng, chim chóc
bay qua thư thả,yên
hàn ,líu lo ca ngợi
những đóa hoa  hiền lành
tươi tắn, ngày có màu
xuân sặc sỡ,hương khói
tỏa đầy không gian,lay
trong gió,truyền làn hơi
vào bầu trời, vào giấc
mơ của biết bao nguồn
sống thanh xuân,và
tình yêu đơn thuần trở
lại cũng vô cùng vô tận 

 

 

Last modified on 12/03/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC