BÀI CA XUỐNG ĐƯỜNG  

Nguyễn Thanh Sơn  

 

 
 

                                                                                                                         

 


                            

 
Sáng nay như những sáng nào ngắm
bầu trời mùa thu Hà Nội Hà Nội
mùa thu mùa thu Hà Nội sáng
nay ngắm bầu trời mưa xa phố

phường Hà Nội ngóng chờ tin mưa
từng giọt thánh thót từng giọt ngọt
ngào từng giọt sợ hãi từng giọt
tầm thường từng giọt xúc xiểm từng

giọt im lìm rơi xuống lá gan
kẻ sỹ bậc anh hùng như lá
mùa thu sáng nay nghe tiếng hát
bầu trời xanh xa Hà Nội tiếng

hát thánh thót tiếng hát ngọt ngào
tiếng hát cất lên từ chiếc lồng
dạo quanh  phố phường Hà Nội nào
anh em ta cùng nhau xông pha

Xuống Đường.

                                                                         

 

Last modified on 08/24/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC