Nguyễn Thanh Sơn

TUYỆT DIỆU CA

 

 
 

 

                                                                               


mm

 

Tôi ca ngợi mọi điều ở quanh tôi
Mặc dù  ở quanh tôi còn nhiều điều
Đáng căm giận ví dụ như thế này
Ví dụ như thế khác một gã đòi
Hai chữ tự do giá bằng mười hai
Năm trong song sắt nỗi ấm ức vì thế
Cứ len lõi tận ngóc ngách tâm hồn
Tôi nhưng tôi vẫn nín lặng tĩnh lặng
Để ca ngợi mọi điều ở quanh đây
Đánh cược với trái tim mình bằng sự
Lừa dối bằng chiếc mặt nạ quên đi nỗi
Buồn sự thống khổ của cuộc sống tính
Cam chịu và cái nghèo cam phận trở
Thành bản chất một túm gạo gói mì
Ăn liền thì rưng rưng nước mắt kêu
Trời phản đối trong im lặng để ca
Ngợi cuộc đời này cuộc đời này là
Rất đẹp life is beautiful. Tâm hồn tôi
Chừ chai lạnh trước cái giàu nghèo trước
Nỗi bất công ừ cứ để nó trôi
Qua trôi qua như “sự đời qua trước
Mắt đêm qua sân trước một nhành mai”.


                                                               

 

Last modified on 10/09/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC