TÌNH HÀNG XÓM

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

 

                                                                                  


mm


khi say tôi hóa thành tiên phật rồi
gom trọn thánh thần vào cõi trần gian
khi say chừ tôi nghệch ngoặc đòi đá
đít vào tôi bởi tình làng xóm cố
ép nài vài ba chung rượu nốc tràn
vào dạ dày nhủng nhiểu cái bệnh xơ

gan họ báu quý gì cái  thằng tôi
gầy nhom có cô vợ già xấu xí
chỉ nhằm chuốc lấy  nhau năm bảy tiếng
cười khoái trá mà thôi.

 

 

Last modified on 12/19/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC