TIẾNG CHIM KÊU

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

 

                                                                                  


mm


Sân chim là cây là rừng
Sâu là miền đất đỏ. Chim
Sống trong rừng nhưng không còn
Cây. Chúng nháo nhác bay đi
 
Tìm rừng. Tiếng đập cánh nghe
Não nùng thay!. Hít đầy bụi
Đường đất đỏ. Mặt sớn sa
Mắt sớn sát dưới gầm xe
 
Chúng bay đi bay về đâu?
Bay đi đòi công lý của
Loài chim. Lũ chim non ra

Ràng từ chốn rừng sâu. Chúng
Bay vào thành phố nhà lầu
Xe hơi chia năm xẻ bảy

Nhét đầy Túi tham không đáy.
Bạc bẽo quá chừng, chặt cả
Bóng cây không còn rừng chim

Biết tựa vào đâu?

 

 

Last modified on 11/28/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC