RAO BÁN

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

 

                                                                                  

mm

con khỉ già gội sương tà
đội nắng vàng rơi ở ngã
tư đường bên cột đèn xanh

đỏ tâm hồn tôi ủ hương
đời thắm tình người chin nẫu
trong bốn vách tường màu xanh
da trời  ai mua?

 

 

Last modified on 12/19/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC