Nguyễn Thanh Sơn

NHỮNG LINH HỒN CHẾT TRẺ

 

 
 

 

                                                                               

mm


Hôm trước có tiếng khóc ở xóm
Trên ngày hôm sau tiếng khóc ở
Cạnh nhà xóm dưới những tiếng nỉ
Non ai oán cho những người chết

Trẻ kẻ chết bên sông người kề
Suối chết bờ chết bụi chết bởi
Những rủi ro tai ương không muốn
Tới ở tuổi mười tám đôi mươi.

Người thiếu phụ  chít khăn tang trên
Mái đầu xanh rưng rức hai đứa
Trẻ nhìn lên bàn thờ chỉ cha
Mình trên đó. Quanh xóm còn như

Thế thiên hạ có bao nhiêu thế
Giới còn biết bao nỗi buồn đang
Gặm nhấm tâm hồn ta trận động
Đất nào sóng thần cướp đi bao

linh hồn chết trẻ chừng ấy chưa
Đủ sao hỡi những chính khách nhà
Lãnh tụ thiên tài phát động thêm
Gì những cuộc chiến tranh. Hãy đánh

Thức dậy hỡi miền sâu thẳm của
Lòng ta!..

 

 

Last modified on 04/28/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC