NHỊP THỜI GIAN

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

 

                                                                                  
                                             

 
Cái nhịp điệu thời gian cà rịch
cà tang cứng ngắt buồn tẻ cứ
đều đều đều đều đều như quả
lắc cái chuông đồng hồ lắc hoài
lắc hoài những cú dập không thay
đổi nhấp lên nhấp xuống theo chu
kỳ mùa trăng theo con nước lớn
nước ròng năm năm một lần có
lúc cưng cứng như rồng phun mưa
có lúc như con thằn lằn đái.
 
Cái suy nghĩ cái nghĩ suy lý
thuyết chỉ toàn là màu xám lập
lại nguyên xi cứng ngắt cái tôi
cái ta rồi cái chúng ta cái
hôn cái cười cái khóc người ta
muốn nó ngắn lại hay dài ra
cũng chừng ấy chờ ăn chờ ngủ
rồi chờ … chết cái nhip điệu thời
gian đều đều cứng ngắt.

                                                                          

 

Last modified on 04/08/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC