NHAN SẮC VÀ ĐỒNG TIỀN VÀ DANH VỌNG

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

 

                                                                                    


Tôi muốn viết điều gì đó để
Đời nhưng bóng người đàn
Bà lướt qua là tôi không thể
Nhan sắc choán tâm trí tôi
 
Tôi muốn viết điều gì đó để
Đời nhưng tờ dollar xanh đỏ
Lững lờ là tôi không thể không
Thể đồng tiền nhận chìm (xuồng) tôi.
 
Tôi muốn viết điều gì đó
Để có nhiều tiếng tăm nhưng
Con chữ bảo tôi kẻ háo danh
Nên không thèm chơi nữa.

 

 

Last modified on 08/06/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC