Nguyễn Thanh Sơn

NGƯỜI VIÊT MÌNH LUÔN LUÔN NHẪN NHỊN

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm

 

Người Việt mình luôn nhẫn nhịn từ
Việc nhỏ đến việc to tính cam
chịu sinh hèn. Cái hèn  kẻ phàm
Là đạo đức của bậc thánh nhân.

Không người mẹ nào muốn con mình
Sinh ra là bậc thánh nhân mong
Chỉ là người bình thường biết yêu
Thương căm giận. Biển đông dậy sóng

Ở ngoài kia ngay đầu ngõ nhà
Ta nỗi ấm ức len lõi chật
Chội tê điếng tâm hồn tôi kẻ
Bên nhà môi hở răng lạnh trải

Qua bao kiếp người naò đâu biết
Nhau ta không biết hết ta dễ
Nào trời đất biết nhân tâm sinh
Nhất niệm  thiên địa tất giai tri.

 

                                                                       

 

Last modified on 08/12/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC