ĐÓ CHẲNG QUA CHỈ LÀ ĐIỀU NGHE NÓI!

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

                                                                                                                         
mmm 
Gaddafi kẻ độc tài nhũng
nhiểu đất Châu Phi đã chết hôm
qua như con chuột – ngày hôm kia
hắn còn vênh vang đạo đức mà
có kẻ nói hắn là một lãnh
tụ một  điểm sáng cho cộng đồng
 
Với lũ chúng tôi các tướng lĩnh
các chính khách các thế lực thù
địch chẳng qua chỉ là điều nghe
nói – lũ chúng tôi người nông dân
chân đất suốt ngày bên mảnh ruộng
ao vườn tai quen nghe lời nói
thật nôm na không sáo rổng ba
hoa mắt không ưa nhìn cảnh khúm
núm dạ thưa lũ chúng tôi ngày
lo ăn ba bữa có khi quên
tắm rửa gửi buồn vui vào ly
rượu nhạt cho xong đời một kẻ
phàm phu thì lấy tư cách gì
mà bình phẩm nọ kia! Cái sân

golf nó to  thế nào nó đẹp
làm sao mảnh ruộng đồng cỏ ngày
xưa ta ngồi lưng trâu hát nghêu
ngao ai bảo chăn trâu là khổ
chăn trâu sướng lắm chứ bây giờ
ta bỏ đi làm cái sân golf
một bữa chơi bằng năm công lương
của người lao động. Với lũ chúng

tôi chẳng qua chỉ là điều nghe
nói. Lũ chúng tôi những con người
thật thà chân chất sống đầu sóng
ngọn gió lấy thuyền là nhà biển
cả làm quê hương – quê hương biển
không còn rộng nữa mỗi lần gióng
dây neo là nỗi sợ âm thầm
sợ chén cơm trách mắm lưng nồi
sợ có khi nào không về nữa –
các con tôi. Đó là điều mà

chúng tôi muốn nói.

                                                                        

 

Last modified on11/06/2011 6:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC