Nguyễn Thanh Sơn

CÁI SỔ HƯU

 

 
 

 

                                                                               

mm

 

Ru ngủ thanh niên ru ngủ tôi
Rình rang qua mạng công cụ truyền
Thông tham nhũng sex scandal trên
Sân khấu đời đi tìm những điều
Không có có những điều không tìm
Tất tần tật để biến nó thành
cái sổ hưu mỗi sớm mai thức

Dậy ngắm trời nhìn đất nhòm trong
Túi mình còn nguyên vẹn cái sổ
Hưu mặc kệ ai ai sống hay
Chết mặc ai hàng lớp người lầm
Lũi trong cuộc mưu sinh bụi lề
Đường cuốn bốc tung bay không hề

Biết đến ngày mai ... Dù có gì
Dù muốn gì  dù được gì dù
Mất gì cũng không bằng mất cái
Sổ hưu.

                   

 
 

Last modified on 12/31/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC