BAN MAI

Nguyễn Thanh Sơn

 

 
 

 

                                                                                    


một lão già gầy gò tội nghiệp
trơ đôi mắt đờ đẩn nhìn con
chó ngáp vào khoãng không
đớp con ruồi loáng thoáng trong ánh
mai mờ nhạt.

 

 

Last modified on 07/122010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC