ÔNG TRỜI ĐANG NGỦ

Nguyễn Thị Khánh Minh

 

 
 


 

 

Ông trời thức giấc hỏi:
”Chuyện gì ồn ào thế?”
Trong cơn còn say ngủ
ông nhắm mắt lẩm bẩm:

”Chắc những đứa con trai
bé lại đang giành đồ
chơi. Mà chắc đồ chơi
không phải là mặt đất

của ta, không phải là
những con người của ta
Chắc chúng chẳng bao giờ
làm thế. Các con ta

vốn ngoan. Chắc mẩm thế.”
Ông ngủ tiếp, không biết
tới lúc nào thì cuộc
chơi của những đứa con

mới làm ông thức dậy.

 

 

 

Last modified on 08/15/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME