NƠI UỐNG CÀ PHÊ SỚM

Nguyễn Thị Khánh Minh

 

 
 

 

                                                                                     

 


Đêm hôm qua tôi nói thầm
hết chuyện này đến chuyện nọ,
thực tình tôi rất hoang mang
không biết mình nói trong mơ

hay mớ trong cơn nửa mê
nửa tỉnh. Hình như đó là
những câu tôi trả lời về
những việc mà ban ngày tôi

chưa kịp nói, không có cơ
hội để giải bày, trò chuyện
hoặc là những lời nếu không
nói thầm với đêm thì chỉ

biết đào mộ nơi con tim
mà cất. Qua một đêm như
thế. Sáng nay ngồi dưới  nắng,
đối diện với một dòng nước

chảy, nghĩ đến những việc quen
thuộc phải làm mỗi ngày, cái
trống trải riêng tư đeo nặng
mỗi ngày. Tôi không kìm được

giả vờ cài dây giày để
nước mắt có đường rơi xuống.  

 

 

Last modified on 08/21/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC