NHƯ MỘT ĐỨA BÉ

Nguyễn Thị Khánh Minh


 
 

 

Cặp tình nhân trẻ bên
cạnh tôi tự nhiên như
đôi chim bồ câu đang
gù gù dưới nắng. Họ
không thấy tôi vì họ
đang hạnh phúc, tôi đang
hạnh phúc nhưng sao tôi
vẫn say sưa ngắm họ?
Như thể một đứa bé
đang chơi nhảy dây nhìn
đứa khác đang chơi u
mọi, như thể một đứa
bé đang ngậm kẹo nhìn
đứa khác đang ăn kem
sao giống như tâm trạng
của kẻ tham lam đứng
núi này trông núi nọ
(có khi tôi bị bạn
bè phê bình như thế)

 

 

Last modified on 11/27/2006 - 11:00 AM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org
HOME