CẬU EM NÓI ĐÙA

Nguyễn Thị Khánh Minh

 

 
 

 

                                                                                     


 

Tôi có cậu em trai, lúc nhỏ
tối ngủ nó thường hay hét lớn,
khi tỉnh dậy nó bảo nó sợ
vì chỉ thấy ma và bóng tối.

Bây giờ cứ mỗi khi tôi hỏi
đêm ngủ còn hét nữa không, nó
thường đùa, hết rồi, chỉ còn hét
vào ban ngày. Không sợ ma nữa.

Sợ người.

 

 

Last modified on 01/04/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC