CẢM GIÁC SÓNG

Nguyễn Thị Khánh Minh

 

 
 

 

                                                                                     Trên điểm tựa dịu dàng
tôi thấy mình bay lên
với đôi cánh mầu xanh
bung mình cảm giác biếc

con sóng tôi dâng lên
dào dạt hương biển xanh
dâng lên dâng lên và
nở hoa dâng lên dâng

lên và vỡ tràn dâng
lên dâng lên và xoá
hết -sóng men bia sủi
 bờ cát ngọt  – dấu vết
tôi- thành tựu giấc mơ

 

 

Last modified on 04/01/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC