VŨNG NƯỚC KHÁC

Nguyễn Tất Độ

 

 
 


 

Trời hạn mọi thứ đều khô
cây khô cỏ khô côn trùng chết khô,
ao nước cạn khô, con cá
rô với bản năng của loài thuỷ sinh
biết mình sắp chết khô nên
cố sức lóc mình ra khỏi vũng nước
đi tìm một vũng nước khác
một vũng nước khác nghĩa là không phải
vũng nước nơi mà nó đã
lóc mình ra khỏi đó nhưng khổ nỗi
vũng nước nó tìm ở đâu
trên mặt đất khô khốc này những vết
nứt to hơn ngón tay người.
Con cá rô cố lóc mình đi trên
mặt đất, lóc mình đi tìm
một vũng nước khác, không may chẳng còn
vũng nước nào khác ngoài vũng
nước nơi mà nó đã lóc mình ra
khỏi đó. Con cá rô chết
khô trên đường đi tìm vũng nước khác.

 

 

Last modified on 02/04/2007 - 9:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME