VIÊN DUNG

Nguyễn Tất Độ

 

 
 


 


Khi tôi không thể tiến thêm một bước
thì tôi sẽ lùi lại một bước và
khi tôi không thể lùi lại một bước
thì tôi phải tiến thêm một bước. Nếu
tôi không thể tiến thêm một bước mà
cũng không thể lùi lại một bước thì
bạn nghĩ tôi làm gì? Đứng yên à?
Không đâu! bởi tôi không phải là vật
vô tri trước những biến đổi vô thường
của cuộc sống, nên nếu tôi không thể
tiến thêm một bước mà cũng không thể
lùi lại một bước thì tôi sẽ lùi
lại một bước để đối đãi với cái
không-thể tiến-thêm-một-bước, đồng thời
sẽ tiến thêm một bước để đối đãi
với cái không-thể-lùi-lại-một-bước.
Lùi lại một bước, tiến thêm một bước
là Hai mà như Một, là Một mà
như Hai. Tôi tiến thêm một bước khi
đang hướng mặt về phương Đông chẳng khác
gì mấy so với việc tôi lùi lại
một bước khi đang hướng mặt về phương
Tây, cũng như tôi lùi lại một bước
khi đang hướng mặt về phương Đông chẳng
khác gì mấy so với việc tôi tiến
thêm một bước khi đang hướng mặt về
phương Tây. Tiến thêm một bước là giống
mà không giống như lùi lại một bước.
Lùi lại một bước là giống mà không
giống như tiến thêm một bước.Vì thế
nên có tiến và có lùi, cũng vì
thế không có tiến và không có lùi.

 

 

 

Last modified on 03/04/2007 - 7:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME