TRỐNG RỖNG

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

                                                                                     

 Vào lúc không-khi-nào, tôi đang đứng
gần chỗ không-nơi-nào, tôi đã gặp
và làm quen với một người tên là
Không-Ai-Cả. Hai chúng tôi chào hỏi
nhau bằng không-câu-gì, rồi bắt đầu
chuyện trò với nhau nhiều thứ, đại loại
như về việc không-vấn-đề-gì. Rồi
tôi phải đi, người đó cũng phải đi.

Chia tay, đọng lại trong tôi không-một
-ý-nghĩ. Tôi về viết một bài thơ
trong đó không-có-một-ký-tự-nào,
để chia sẻ với không-một-người-nào
một câu chuyện không - (*) có-nội-dung-gì.

(*):hẳn-không.

 

 

Last modified on 06/11/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC