Nguyễn Thói Đời

CHUNG RIÊNG
MẶT NẠ

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm


CHUNG RIÊNG

Những bài thơ tôi viết về
những nỗi niềm của tôi những nỗi niềm
đã cũ triệu triệu năm rồi
cũng buồn vui cũng yêu thương hờn giận
cũng hạnh phúc cũng đau khổ
tủi hờn từ đời này qua đời khác
từ tôi này qua tôi khác
những nỗi niềm của tôi mà không phải
chỉ của riêng tôi những bài
thơ vì vậy đã trở thành của chung
tôi và của riêng mọi người


mmMẶT NẠ

Tôi vẫn để mặt trần để đối đãi
với những chiếc mặt nạ mà bạn đeo
mỗi ngày bạn mang mỗi chiếc mặt nạ
khác nhau có khi một chiếc mặt nạ
bạn đeo nhiều ngày liền có khi trong

một ngày bạn thay mặt nạ liên tục
tôi không đeo mặt nạ mà bạn đeo
mặt nạ để diễn tuồng cho tôi xem
điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày
nào đó tôi cũng chọn cho mình những

chiếc mặt nạ để đeo nhiều ngày liền
hay để thay đổi liên tục trong ngày
ô hay chúng ta sẽ đang diễn cho
nhau xem và đám khán giả cũng sẽ
đeo mặt nạ để xem chúng ta diễn.

06/11/2013

 

 

Last modified on 02/16/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC