MUỐN CHỬI THÌ CỨ…

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

 


Thỉnh  thoảng tôi nghe có tiếng người bên trái
Thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng người bên phải
Thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng người đằng sau
Những tiếng người hằn học chửi bới văng vẳng

Thử lần mở những sử kinh, cả Jesus
Và Tất Đạt Đa mà cũng có kẻ thù.
Họ vẫn cứ bước đi con đường của họ
Bỏ ngoài tai những tiếng chửi bới. Tôi thì…

Sao? một gã điên mang cái tên viết từ
Sương khói, đã bất lực trong việc làm cho
Mọi người yêu thương mình, một gã điên bước
Đi giữa đường, nói những điều không nên nói
Thì trách sao không có tiếng người chửi bới.
Tôi dặn lòng cố gắng đừng ghét ai. Dù

Thỉnh  thoảng tôi nghe có tiếng người bên trái
Thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng người bên phải
Thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng người đằng sau
Những tiếng người hằn học chửi bới văng vẳng

Người ơi muốn chửi thì cứ, nhưng làm ơn
Đừng chửi bằng thứ tiếng mà tôi không biết!
(vì như thế chẳng khác nào bạo dâm)

 

 

Last modified on 02/24/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC