Nguyễn Thói Đời

MỖI NGÀY TÔI CHỌN

 

 
 

 

 

           mm                                                                       

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
trong vô số những nỗi niềm hỗn
mang khó tả tôi cố chọn cho
mình một niềm vui nhưng vô số

những nỗi niềm cứ nhảy tới nhảy
lui thành ra việc đơn giản là
chọn một niềm vui cũng mất rất
nhiều thời gian một ngày hăm bốn

giờ trừ giờ ăn giờ ngủ giờ
làm tôi còn lại bao nhiêu giờ
để sống một ngày tôi còn lại
bao nhiêu ngày để sống một năm

tôi con lại bao nhiêu năm của
quãng đời còn lại gấp gáp lắm
rồi nên tôi quyết định không làm
mình bận rộn thêm cho việc mỗi

ngày phải chọn một niềm vui trong
vô số những nỗi niềm đang nhảy
tới nhảy lui. Nên tôi quyết định

CÁCH MỘT:
Trong vô số những nỗi niềm đang
nhảy tới nhảy lui tôi chụp lấy
một nỗi niềm bất kỳ để vui.
CÁCH HAI:
Cứ mặc những nỗi niềm nhảy tới
nhảy lui tôi vẫn cứ sống một
cách bình thản không buồn không vui.

15/08/2013

 

 

Last modified on 012/13/2013 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC