LỜI NHẮN CHO M

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

                                                                                     

 


Ngày mốt thì không chắc
Nhưng mai có lẽ tôi
Vẫn còn. Nếu có lòng
Em hãy ghé đến thăm.

 

 

Last modified on 09/20/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC