LÃO

Nguyễn Tất Độ

 

 
 


 

 

Lão ở tù không biết đã bao lâu
Mà có lẽ khoảng thời gian ấy cũng
Dài như cuộc đời của lão người ta
Thấy lão hay cười, lão có thói quen

Nhìn ra khung cửa tù ngắm những gì
Bên ngoài ngắm những người bên ngoài cứ
Ngày này sang ngày khác và hễ có
Ai đi ngang thì lão nói với ra

Ngoài rằng: "những người trong ấy khỏe không?
Cố gắng cải tạo cho tốt nhé, rồi
Có ngày các người sẽ được tự do
Như tôi thôi! ha ha ha... ha ha...

 

 

 

Last modified on 09/23/2007 8:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME