KỲ LẠ!

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

                                                                                    


Một số từ /ngữ đã bị kết
án tử vào cái thời điểm đó.
Một số khác người ta không muốn
/không dám dùng tới nữa ... thế nên
không ít trong số chúng đã dần
bị lãng quên. Kỳ lạ một điều
chính những từ /ngữ đó lại nói
nhiều về cái thời đại mà ta
đang sống, nhiều hơn bất kỳ từ
/ngữ nào đang được dùng phổ biến
bây giờ. Nhưng ... thôi! Mất công tìm
hiểu làm chi cho mệt, ngồi đây!
 nghe đi! chúng bắt đầu kể chuyện
“Ngày nảy, ngày nay ... "

 

 

Last modified on 08/14/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC