?

Nguyễn Tất Độ

 

 
 


 

“Thưa Cha, cho con hỏi
một câu hỏi được không?”
“Ta rất sẵn lòng, con
cứ hỏi, và ta sẽ

trả lời trong khả năng
mà ta có thể”, ”Dạ,
người ta có thể nào
phạm tội với con vật

không, thưa Cha? Ồ, có
chứ! Ngay cả với ngọn
cỏ, hễ làm hại là
đã phạm tội, không ai

có quyền làm hại những
sinh linh khác”, ”Cám ơn
Cha, để con về bảo
lại những con người kia”.

 

 

 

Last modified on 02/21/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME