Nguyễn Tất Độ

ĐỪNG HỎI TÔI

 

 
 

 

                                                 

                                 

mm

 

Xin lỗi vì tôi không có
câu trả lời cho câu hỏi của anh
bởi nếu như tôi có khả
năng trả lời câu hỏi đó thì tôi
đã không có mặt nơi này
mà có lẽ tôi đang hiện diện ở
một miền không gian khác trong
khi có lẽ anh vẫn đang
hiện diện nơi này và lần cuối cùng
tôi nhắc lại đừng hỏi tôi
những câu hỏi như thế vì tôi không
có khả năng trả lời mà
cũng có thể tôi có khả năng trả
lời nhưng tôi không thể trả
lời câu hỏi của anh ngay lúc anh
hỏi bởi anh rồi cũng sẽ
không hiểu nổi câu trả lời cho câu
hỏi mà anh đang hỏi,nên
lần cuối cùng tôi nói: Đừng hỏi tôi.

                                                                   

 

Last modified on 09/04/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC