ĐOÀN NGƯỜI

Nguyễn Tất Độ

 

 
 

 

 

1

Một số người đi quá nhanh
Quá nhanh so với thời đại của mình
Nên phải ngồi chờ đồng loại
Trong một căn phòng không mấy tiện nghi
Vài người trong số đó vừa
Đi vừa cúi đầu lo sợ không biết
Bao giờ thì người cùng thời
Với mình đưa mình lên giá treo cổ

2

Một số người vừa đi một
Quãng thì dừng lại đào bới họ đào
Bới để tìm ngọn nguồn của
Sự thật mà sự thật là cái gì
Tôi cũng chưa biết, nhưng này!
Bạn đừng có sốc khi tôi bảo rằng
Lịch sử chỉ là một bộ
Sưu tập những sự kiện không đáng có
Đừng có mà đào bới nữa
Vì hành động đó có thể là tự
Đào hố chôn sống chính mình

3

Một số không ít đang bước
Tụt rất xa rất xa phía sau chính
Họ chứ không ai khác là
Nguyên nhân khiến cho đoàn người cứ dài
Lê thê lếch thếch lôi thôi… được cái
Họ là những người kiên định
Rất kiên định nhưng bạn biết gì không?!
Nhiều khi mà thường thì sự
Kiên định lại trở thành quỉ dữ trong
Cái đầu hạn hẹp (của chúng)!

 

 

 

Last modified on 10/15/2007 8:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC